ANA SAYFA > KARAMAN'DA YATIRIM >
 

KARAMAN'DA YATIRIM İÇİN 28 NEDEN

 

1. Yerleşim (Anadolu'nun Merkezi)

Kara ve Demiryolu ile 3 saat içerisinde 15 Milyon kişiye ulaşabilme imkanı...

Türkiye'nin en çok nüfusa sahip ilk 10 ilinden 6 sının merkezinde...

2.Gelişmiş Gıda Endüstrisi (Gıda Başkenti)

Ülkemizdeki bisküvi, gofret, kek ürünlerinin yaklaşık %35 'i Karaman' da üretilmektedir.

Türkiye' de üretilen bulgurun  %20'si, ihraç edilen bulgurun %80 'i Karaman' da üretilmektedir.

3. Ulaşım-Demiryolları (Yüksek Hızlı Tren)

Hızlı tren seferleri ile Konya-Karaman arasındaki mesafe 40 dk ya düşmüştür.

Karaman-Ankara arası 2,5 saat, Karaman -İstanbul arası 5,5 saat.

4. Ulaşım Havayolları (Karaman Havaalanı)

Karaman Havaalanı ulusal yatırım programına alınmıştır.Havalanı için altyapı kesin proje çizimleri, fizibilite ve zemin etüdü ile ÇED işlemleri tamamlanmıştır. Projenin 3 yıl içerisinde tamamlanacağı öngörülmektedir.

5.Ulaşım-Karayolları (Modern Karayolları)

Karaman karayolları ve demiryolu sayesinde Türkiye' nin en büyük limanı Mersin Limanı' na 2 saat mesafededir.

6.Karaman Lojistik Merkezi

OSB içerisinde yükleme, boşaltma, konteyner stok ve gümrük faaliyetleri için 400 dönüm arazi üzerinde Karaman OSB Yük Terminali oluşturulmaktadır.Demiryolu Lojistik Merkezi ile mallar çok daha kısa sürede güvenle Mersin Limanı' na ulaştırılabilecektir.

7.Serbest Bölge

Organize Sanayi Bölgesi nde yaklaşık 2 milyon m2 alanın Serbest Bölge ilan edilmesi için gereken imar düzenleme çalışmaları, fizibilite etüdü, şirket kuruluşu ve diğer çalışmalar yapılmıştır. Altyapı, zemin etüdü, yerleşim, atık projelerine ilişkin süreçler devam etmektedir.

8.İhracat Odaklı Sanayi

Karaman kişi başına düşen ihracat miktarında Türkiye' de 13. İl' dir.(1290$-2017)

Karaman' dan yaklaşık 160 ülkeye ihracat yapılmaktadır.

9. Altyapısı Hazır Organize Sanayi Bölgesi (Karaman Organize Sanayi Bölgesi)

Doğalgaz, elektrik, su, internet, kanalizayon altyapıları yatırım için hazır durumdadır.

10.Düşük Deprem Riski

Türkiye' de deprem riski en az il olan Karaman ...

11. Geleceğin Enerji Başkenti

Türkiye'de Güneş radyasyon değeri en yüksek olan il Karaman...

12. Meyve İşleme Yatırımları İçin İdeal Bölge (Elma Başkenti Karaman)

Sertifikalı elma ağaç sayısı bakımından ülkemizde 1. sırada...

Elma üretim miktarında ise %15 pay ile ülkemizde 2. sırada...

13.Üniversite ve İş Gücü (Gelişen, Yenilikçi Üniversite, Nitelikli İşgücü)

9 Fakülte, 3 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü.15000 öğrencisi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ilin nitelikli işgücüne kaynak sağlamaktadır.25000 e yakın aktif işgücü bulunmaktadır.

14. Teşvikler (Teşvik Sisteminde 3. Bölge)

Karaman komşu iller dikkate alındığında teşvik sisteminde önemli avantaja sahiptir.Antalya 1.Bölge, Konya 2.Bölge desteklerinden yararlanır iken, Karaman 3. Bölge desteklerinden yararlanmaktadır.

15.Uygun İklim Koşulları

Yatırıma ve farklı tarımsal ürün çeşitliliğine uygun iklim koşulları...

16.Tarım ve Hayvancılık Üssü (Bereketli Topraklar)

Bereketli topraklara sahip Karaman' da,  tarıma dayalı sanayi ön plandadır. Karaman İç Anadolu Bölgesi' nde hububat, bakliyat üretimi ve ticareti konusunda en önemli merkezlerden biridir. Karaman tarımsal üretimde öncü şehirdir.

17.Gelişen Turizm Sektörü

Tarihi, doğası ile keşfedilmemiş bir turizm potansiyeli...

18.Teknokent (Üniversite Sanayi İşbirliği)

2016 yılında yönetici şirket kurulmuştur.2017 yılında teknokent alanı belirlenmiş ve arsa devri yapılmıştır.Karaman Teknopark'a ilişkin; Mimari proje, arazi kullanımı, yapı ve tesislerin  projelendirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

19.Gıda Makineleri Sektörü

Gıda İmalat Sanayi ; ambalaj, hammadde, makine gibi çeşitli sektörleri tetiklemiş ve Karaman kendisine yetebilen bir gıda şehri konumuna gelmiştir.Karaman' da Gıda Makineleri sektörü, 15 işletme ile tüm sektörler içerisinde gıda imalat sektöründen sonra en önemli 2. sektördür.

20. Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru

Konya,Karaman ve Mersin arasında  sanayi ve ticaret koridoru oluşturularak bölgenin özel ekonomi bölgesi haline dönüştürülmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.Sanayi ve Ticaret Koridoru ile bölgede ekonomik ve lojistik imkanlar arttırılacaktır. Üretilen mal ve hizmetler ulusal ve uluslararası pazarlara düşük lojistik maliyetli olarak iletilebilecektir.

21.Yatırıma Uygun ve tarıma Elverişli Düz Alanlar 

İlimiz coğrafi özellikleri itibariyle geniş düz arazilere sahiptir. Arazi özelliklerimiz yatırımcıların önceliklerinden olan uygun arazi şartlarını karşılayabilecek niteliktedir.Karaman Ovası tarımsal ürünlerin yetiştiği çok geniş düz alanlara sahiptir. İl arazilerinin yaklaşık %40 'ında tarım yapılmaktadır. 

22.Su Kaynakları 

Karaman Organize Sanayi Bölgesi Yeşildere Barajı'na yaklaşık 5 km mesafede, Ayrancı Barajı' na ise 30 km mesafededir.Karaman sınırları içerisinde Dünya'nın ve Türkiye' nin en önemli ve en büyük barajlarından olan Ermenek Barajı bulunmaktadır. 

23. Hollanda İle Güçlü Bağ ve Flemenkçe Kapasitesi 

Hollanda' da yaklaşık 60 bin Karamanlı yaşamaktadır.Karaman ve Hollanda arasında güçlü ekonomik ve kültürel bağlar oluşmuştur.2017 yılında Türkiye' ye en fazla doğrudan yatırım yapan ülke 1,7  Milyar $ ve % 24' lük pay ile Hollanda'dır. 

24.Güçlü Bürokrasi ve Süregelen Kamu Yatırımları  

İlimizin büyük şehirlere konumu, tarihi yapısı, yetiştirdiği kişilerin kamu otoritesi içerisinde önemli görevlere gelmiş olması gibi nedenler ile Karaman kamu yatırımlarından önemli pay almaktadır.Karaman' da kamu yatırımları özel sektör yatırımlarını kesinlikle destekler niteliktedir. 

25.Gelişen Sosyal ve Kültürel Hayat  

Yeni Karaman şehir stadyumu inşaatı devam etmektedir. 15.000 kişilik şehir stadyumun 2019 yılı içersinde bitmesi öngörülmektedir. Yeni 2500 kişilik merkez spor salonu inşaatı tamamlanmıştır. Yakında kapılarını hizmete açacaktır.Şehirde yapımı devam eden en az 3 yeni alış veriş merkezi bulunmaktadır.Fuar ve Kongre Merkezi fuar, tiyatro, konferans gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. 

26.Karaman Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi 

250 ha alana kurulacak olan Karaman Süt Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi; 5300 sağmal büyükbaş kapasiteli 50 adet işletme faaliyet gösterebilecektir.Bölgeye özgü koyun ırkı ve geçmişten gelen bilgi ve deneyimler nedeniyle güçlü hayvancılık sektörü.İl de bulunan yüksek kapasiteli   4 adet yem işleme tesisi ve  geniş meralar sayesinde ucuz yem maliyeti. 

27.Eğitim Merkezi 

2017 itibari ile ilköğretimde Türkiye' de  derslik başına öğrenci sayısı 25 iken Karaman da bu sayı 17 dir. Ortaöğretimde ise  benzer şekilde Türkiye' de derslik başına düşen öğrenci sayısı 23 iken Karaman' da bu sayı 18 dir.

Karaman, tam zamanlı eğitime geçişte  Türkiye sıralamasında 9. sırada yer almaktadır.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  yaklaşık 15.000 öğrencisi, 38 lisans, 68 ön lisans, 27 yüksek lisans programları ile önemli yükseköğretim kurumları arasında yerini almaktadır. 

28.Karaman 2. Organize Sanayi Bölgesi 

İlimizdeki sanayi yatırım taleplerini karşılamak üzere yaklaşık 194 hektarlık alanda 2. OSB kurulması için 2015 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na müracaat edilmiştir.

Planlanan alanla ilgili İl Özel İdaresi tarafından jeolojik etüt raporu tamamlanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından vasıf değişilkliği yapılarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayına sunulmuştur.Süreç devam etmektedir.

 

Karaman Yatırım Yeri Avantajları

 

Hammadde: Yoğun tarım ve hayvancılık kaynaklı potansiyel hammaddeler buna ilave olarak yoğun maden ve yenilenebilir enerji potansiyeli  

Ulaştıma, Pazarlama ve Taşıma: Karaman karayolu ile 3 saat içinde 15 milyon kişiye ulaşabilme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca demiryolu yük taşımacılığı ile Konya, Adana, Mersin, Eskişehir, Ankara, Kocaeli, Adapazarı, İstanbul ulaşımı yapılabilmektedir.Deniz yolu ile 130 km mesafede Mersin limanından ürün satışı ve hammadde tedariği avantajı sağlamaktadır. 

Arsa: Altyapısı hazır hale gelecek OSB genişleme alanı arsa fiyatı 5 m2/Euro, Türkiye'de deprem riski en düşük il 

İşgücü: 1 saat mesafede Konya'da 4 olmak üzere Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile 5 üniversitedetoplam 100.000 üzerinde nitelikli işgücü, Türkiye' ye göre işgücü maliyeti yaklaşık %15 daha düşük ücret yapısı 

Enerji ve Yakıt: Ilıman iklimi, GSR ve güneşlenme süresi ile Türkiye' de 1. sırada. Firmaların kendi enerjilerini  üretme imkanı, Elektrik sırasıyla akşam, gündüz ve  gece 0.09, 0.07, 0.023 Euro/ kwh Doğalgaz 0.03 Euro/ kwh  

Su : OSB' ye 3 km uzaklıkta Yeşildere Barajı ile 0.75 Euro/m3 su bedeli 

Tedarikçi ve Yan Sanayi: Karaman ve 1 saat mesafede Konya 'da her türlü yan sanayi kuruluşu ile Mersin limanı kanalından dünya pazarına ulaşma imkanı 

Doğa ve İklim: Ilıman, güneşli nem bakımından kuru 

Teşvikler: Teşvik edilecek iller arasında 3. bölgede OSB yatırımlarında 4. bölge Gelir ve Kurumlar vergisi bakımından 10.000.000 Euro yatırım için 800.000 Euro avantaj, Sigorta işveren payı olarak ise 1. bölgeye göre 200.000 Euro daha fazla teşvik, Finansman için TL kredilerde 3 puan indirim. (1. bölgede yok)  Ayrıca Tarım Kırsal Destekleme Kurumu IPARD kapsamında % 70 'e kadar hibe desteği 

Diğer Avantaj: Birim inşaat faaliyeti (100-210 Euro), Kurumlar Vergisi  %20, Gelir Vergisi %0-35, KDV %1-18

 

Neden Karaman ?  Karaman' da Yatırım İçin 28 Neden çalışması için buraya tıklayınız....