ANA SAYFA > SEKTÖRLER >
 

TARIM SEKTÖRÜ

Tarım Arazileri

Karaman İli topraklarının kuzey kesimi step bitkileri, güney kesimini ise orman örtüsü ile kaplıdır. Arazisinin 2/3’ü dağlıktır. İl merkezi ovada kurulmuş, hemen güneyinde Torosların uzantıları yer almaktadır.

Karaman’ın toplam yüzölçümü 8.851.001 dekar olup bunun % 37’ si tarım arazileri, % 22’sini çayır mera arazileri oluşturmaktadır.İlimizin 327.058 ha’ lık toplam tarım arazisinin 232.794 ha’ lık (% 71'i) kısmı sulanabilir özellikte olmasına karşın sulanabilir alanın 109.552 ha’sı (%47'si) sulanmakta olup,123.242 ha (%53) alan teknik ve ekonomik olarak sulamaya elverişli olduğu halde su yetersizliği nedeniyle sulanamamaktadır.


Tarımsal Üretim

Karaman, tahıl ve bakliyat üretiminde önemli bir konuma sahiptir. Bölgede önemli miktarlarda buğday, arpa, mısır, şeker pancarı gibi ürünlerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Karaman 27.518 ton kuru fasulye üretimi ile Türkiye’de 5. Sıradadır. Birçok üretimde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Karaman nohut üretiminde 8., yulaf üretiminde 5., şeker pancarı üretiminde 10., sıradadır.

Meyve üretimi bakımından ve özellikle elma üretimiyle bir meyve üretim merkezi konumundadır. Karaman elma üretiminde Ülkemizde 4. Sırada yer almaktadır.

Çok çeşitli sebze üretiminin yapıldığı ilimizde kabak üretiminde Türkiye’de 8., taze soğan üretiminde 4., lahana üretiminde 12., salatalık üretiminde  ise  11. Sırada yer almaktadır.

Karaman İlinde güçlü bir şekilde var olan tarım sektörü; bölgede gıda sektörünü, gıda makine ve zirai makine sektörlerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

İlimizde büyük kapasitede bir adet meyve suyu işleme tesisi bulunmaktadır. Bölgede meyvecilik sektörünün yaygın olmasının ve narenciye gibi meyvelerin yetiştiği bölgelere komşu olması nedeniyle yeni meyve suyu işleme tesislerinin açılabileceği ön görülmektedir.

İlimizde elma üretiminde istenilen seviyelerde verimlilik elde edilebilmesi için bölgedeki kamu kurumları ile özel kuruluş ve STK’lar koordinasyon içerisinde çalışmaktadırlar. Bu bağlamda Türkiye’de ilk olacak Karaman Elma Borsası’nın kurulmasına yönelik faaliyetler devam etmektedir. MEVKA öncülüğünde gerçekleştirilen seminerler, toplantılar ve çalıştaylarda sektörün yeni bir vizyon oluşturma çabaları devam etmektedir. Ön görülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve üreticilerin kurumsallaşması ile Karaman elmacılık sektörünün daha üst seviyelere geleceği beklenmektedir.


Hayvancılık

Arazisinin %21’i mera ve çayırlık alanlardan oluşan Karaman’da hayvancılık önemli bir sektördür. Düz ovalarda daha çok büyükbaş hayvancılığı yapılırken dağlık bölgelerde küçükbaş hayvancılığı yapılmaktadır. Bölgede 3 tanesi büyük kapasiteli toplamda 15 adet süt ve süt ürünleri tesisi mevcuttur. Son yılarda Ermenek Bölgesi tarafına inşa edilen barajlarda tatlı su balıkçılığı yapılması ile bölge halkı için yeni bir ekonomik kaynak oluşmuş durumdadır.

2020 yılı TÜİK verilerine göre Karaman'da hayvan varlığı aşağıdaki şekildedir:

 

  HAYVAN VARLIĞI

    ADET

 Büyükbaş Hayvan Toplamı   

     73.469

 Küçükbaş Hayvan Toplamı  

     753.844

 Tek Tırnaklı Hayvan Toplamı

     2.180

 Yumurta Tavuğu Sayısı

     1.266.735

Karaman'da tarım sektörü hakkında daha çok bilgi edinmek için sol taraftaki dökümanlardan yararlanabilirsiniz.