ANA SAYFA > KARAMAN >
 

EKONOMİK DURUM-GENEL EKONOMİ

Bereketli topraklara sahip Karaman’da sanayi, daha çok tarıma dayalı olarak gelişmiştir. İmalat-gıda sanayisinin alt grubu olan bisküvi ve çikolata sanayisinde Karaman, ülke üretiminde önemli bir yer kaplar. Türkiye bisküvi üretiminin % 35' i, bulgur üretiminin ise %20’si Karaman’dan karşılanmaktadır. Bisküvi ve gıda sanayisi Karaman’da gıda makineleri imalat sektörünü, ambalaj sektörü gibi sektörleri tetiklemiştir.

Karaman’da çok sayıda işgücü istihdam eden modern sanayi tesisleri bulunmaktadır. Karaman’ın kendisiyle benzer özellikler gösteren diğer illere nazaran, çok büyük denilebilecek bir sanayi potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.

Karaman’da UHT süt, yoğurt, peynir, ayran ve süt tozu gibi ürünlere yönelik 3’ü büyük ölçekli olmak üzere 15 tesis mevcuttur. Ayrıca 250 ha alanda kurulacak olan Karaman Süt Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi; 5.300 sağmal büyükbaş kapasiteli 50 adet işletme faaliyet gösterebilecektir. Yer seçimi kesinleştirilmiş olup, müteşebbis heyetin belirlenmesi süreci devam etmektedir.

Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 2 milyon m2 alanın Serbest Bölge ilan edilmesi için gereken imar düzenleme çalışmaları, fizibilite etüdü, şirket kuruluşu ve diğer çalışmalar yapılmıştır.

OSB içerisinde yükleme-boşaltma, konteyner stok ve gümrük faaliyetleri için 400 dönüm arazi üzerinde Karaman OSB Yük Terminali oluşturulmaktadır. Buna ilave olarak 300 dönümlük arazide genişleme alanı olarak projeye dahil edilmiştir.

2020 yılında Karaman  151 ülkeye 258.018.528 $ (Özel Ticaret Sistemi) tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. Kişi başına ihracat sıralamasında Türkiye'de 22. sıradadır. (1.012$-2020)

Karaman’ın 2019 yılı sonunda 11,84 Milyar TL GSYH’ye ulaşmış durumdadır. Kişi başına GSHY de 47.001 TL ile Türkiye’de 25. Sırada yer almaktadır.

Karaman topraklarının %39’u tarım arazisi ve tarım arazilerinin %72’si sulanabilmektedir.

Karaman’da sanayisi destekleyen buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, elma ve fasulye gibi ürünler yoğun olarak yetiştirilmektedir.

İlimiz sertifikalı elma ağaç sayısı bakımından ülkemizde 1., üretim miktarında ise 4. sırada yer almaktadır.

İstanbul Sanayi Odası İlk 500 ve İkinci 500 Araştırması

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2019 İlk 500 firma arasında Karaman'dan 1 firma, 2019 İkinci 500 firma arasında Karaman'dan 3 firma yer alma başarısı göstermiştir.