ANA SAYFA > KARAMAN >
 

EĞİTİM

İlde devlet Üniversitesi olarak Karamanoğlu Mehmetbey ve yaklaşık bir saat mesafede olan Konya’da 2 devlet 2 özel olmak üzere 4 adet Üniversite mevcuttur. Bu üniversiteler Selçuk Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi’dir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2018–2019 eğitim–öğretim yılında 8 Fakülte, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü ve 17 Uygulama ve Araştırma Merkezinde 16.264 öğrenci ve 860 akademik ve idari personeli ile eğitim öğretim hayatını sürdürmektedir. Üniversite kuruluşundan bu yana 10.579 Yüksekokul, 10.493 Lisans, 310 Yüksek Lisans ve 6 Doktora öğrencisi mezun olmuştur.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında bünyesindeki 249 Araştırma Görevlisi, 42 Doçent, 181 Doktor Öğretim Üyesi, 128 Öğretim Görevlisi, 22 Profesör ve 238 idari personelle hizmet vermektedir. Üniversite bölgede öne çıkan Gıda ve Enerji sektörleri için yetişmiş mühendis ve teknik elaman ihtiyacını karşılamaktadır.

Karaman 231 okul sayısı ile Türkiye’de 66. sırada olup ülke genelindeki oranı ise %0,43’tür. Ayrıca 41.863 öğrenci sayısı ile Türkiye’de 65. sırada olup ülke genelindeki oranı ise %0,31’tir. Mesleki ve Teknik Öğretimde de önemli bir yere sahip olan Karaman’da 19 okul ve 5.245 öğrenci Karaman’da öne çıkan sektörlere yönelik mesleki eğitim almaktadırlar. Özellikle meslek liselerinde gıda bölümleri açılmıştır. Farklı sektörlere kalifiye işgücü sağlayan meslek yüksekokulları, endüstri meslek liseleri ve çeşitli liseler de işgücüne katkı sağlamaktadır.

İngilizce Eğitim veren Anadolu Liseleri, özel kolejler de yabancı yatırımcıların çocuklarının eğitimi için kullanılabilmektedir.

2018-2019 yılı eğitim öğretim döneminde Karaman’da 17 okul öncesi eğitim kurumu bulunmaktadır.

Okullaşma Oranları

Okullaşma oranları Okul Öncesi Eğitimde; %75,34 iken okul çağı nüfusa göre % 99’dur.

Ülkemizde bulunan 1.312 adet yaygın eğitim merkezinin 7’si Karaman’da bulunmaktadır.

Karaman ili, temel eğitim açısından %97,64 ’lük bir okuryazar oranına sahiptir. Karaman’da,  okuma yazma bilmeyen nüfus içerisinde kadınların oranı erkeklere göre daha fazladır.

TÜİK verilerine göre 2017–2018 döneminde Karaman' da İlköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 14, Ortaokulda 15, Ortaöğretimde 13' tür. Türkiye' de ise İlkokulda 17, Ortaokulda 16, Ortaöğretimde ise 12 dir.

2017-2018 yılında Ortaöğretim net okullaşma oranları Karaman'da %92.41 dir.