ANA SAYFA > KARAMAN >
 

EĞİTİM

İl’de devlet üniversitesi olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve yaklaşık bir saat mesafede olan Konya’da 3 devlet 2 özel olmak üzere 5 adet üniversite mevcuttur. Bu üniversiteler Selçuk Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi’dir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 11 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 22 Uygulama ve Araştırma Merkezinde 17.305 öğrenci ve 1.164 akademik ve idari personeli ile eğitim-öğretim hayatını sürdürmektedir. Üniversiteden kuruluşundan bu yana 14.103 ön lisans, 13.483 lisans, 630 yüksek lisans ve 15 doktora öğrencisi olmak üzere 28.231 öğrenci mezun olmuştur.

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2020–2021 eğitim-öğretim yılında bünyesindeki 47 Profesör, 70 Doçent, 229 Doktor Öğretim Üyesi, 176 Öğretim Görevlisi, 216 Araştırma Görevlisi ve 426 idari personel ile hizmet vermektedir. Üniversite, bölgede öne çıkan Gıda-Tarım ve Enerji sektörleri için yetişmiş mühendis ve teknik elaman ihtiyacını karşılamaktadır.

 

Karaman’da 2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemi itibari ile 261 ( 230 resmi, 31 özel ) okul bulunmaktadır. Ayrıca resmi, özel ve açık öğretim kurumlarında toplam 52.391 öğrenci eğitim görmektedir. Karaman mesleki ve teknik öğretimde de önemli bir yere sahip olup,  20  okulda  4.247 öğrenci  İl’de öne çıkan sektörlere yönelik mesleki eğitim almaktadır. Özellikle meslek liselerinde gıda bölümleri açılmıştır. Farklı sektörlere kalifiye işgücü sağlayan meslek yüksekokulları, endüstri meslek liseleri ve çeşitli liseler de işgücüne katkı sağlamaktadır.

İngilizce Eğitim veren Anadolu Liseleri, özel kolejler de yabancı yatırımcıların çocuklarının eğitimi için kullanılabilmektedir.

2020-2021 yılı eğitim öğretim döneminde Karaman’da 28 resmi, 11 özel olmak üzere toplam 39 okul öncesi eğitim kurumu bulunmaktadır.

 

Okullaşma Oranları

Karaman’da 2019-2020 yılı eğitim öğretim döneminde okullaşma oranları: Okul öncesi eğitimde (5 yaş) ; %80,81 iken ilköğretimde  % 97,08’dir.

Karaman’da 8 adet yaygın eğitim merkezi faaliyet göstermektedir.

Karaman ili, temel eğitim açısından %98,01 ’lik bir okuryazar oranına sahiptir. Türkiye’de ise bu oran 97,24’tür. Karaman’da,  okuma yazma bilmeyen nüfus içerisinde kadınların oranı erkeklere göre daha fazladır.

TÜİK verilerine göre 2019–2020 döneminde Karaman' da İlköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 14, Ortaokulda 14, Ortaöğretimde 11' dir. Türkiye' de ise İlkokulda 17, Ortaokulda 15, Ortaöğretimde ise 11’ dir.

2019-2020 yılında Ortaöğretim net okullaşma oranları Karaman'da %92.70’ dir.