ANA SAYFA > KARAMAN >
 

DEMOGRAFİK DURUM

2020 yılı verilerine göre Karaman ili toplam nüfusu 254.919 olup, bu nüfusun 62.605' i Karaman'ın kasaba veya köylerinde yaşamaktadır. Karaman merkez nüfusu ise 168.299 kişidir. Karaman nüfusunun %45'i 35 yaş altı genç nüfustur.


 

NÜFUS

2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Karaman’ın nüfusu 254.919 kişi olup 83.614.362 olan Türkiye nüfusunun %0,3’ünü oluşturmaktadır. İller bazında kıyaslama yapıldığında Karaman nüfus bakımından  Türkiye’ de  67. sıradadır. Kilometrekare başına düşen kişi sayısı ise 28’dir.

Türkiye - Toplam Nüfus

83.614.362

Karaman - İl Nüfusu

254.919

Nüfus Artış Hızı (binde)

6,47

Nüfus Yoğunluğu (göl hariç) kişi/km²

28

Yüzölçümü (Göller dahil- km²)

8.845

Kaynak: TÜİK, 2020


İLÇELER İTİBARİYLE NÜFUS GÖSTERGELERİ


Kaynak:TUİK 2020 (*Hesaplamalar Karaman YDO tarafından yapılmıştır.)


Karaman il geneli ve bağlı ilçelerin 2019/2020 yılı nüfus göstergeleri incelendiğinde, il genelinde nüfusun arttığı (‰ 6,47) ;ilçeler bazında da Ayrancı, Başyayla, Ermenek ve Kazımkarabekir  ilçelerinde nüfusun düşüş gösterdiği,Karaman Merkez İlçe'de belirgin şekilde arttığı, Sarıveliler ilçesinde ise az miktarda arttığı görülmektedir.  Ayrıca Merkez , Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde diğer ilçelere göre daha fazla nüfus yoğunluğu bulunmaktadır.


Genç Nüfus – Potansiyel İşgücü

Karaman  ilinin genç nüfusu diyebileceğimiz 35 yaş altı grup toplam nüfusun %45 ’ine karşılık gelmektedir. 35 altı toplam nüfus  114.677 kişidir.

Karaman nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 74,3’ünü  oluşturmaktadır. İl nüfusunun % 14,5’i 0-14 yaş grubunda, % 11,2’si ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.

Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 75’ini oluşturmaktadır. Türkiye nüfusunun % 15,5'i 0-14 yaş grubunda, % 9,5’i ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.