ANA SAYFA > DOKÜMAN MERKEZİ >
 

TEŞVİK BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlık tarafından onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Yetkilendirme talepleri Bakanlığa posta yolu ile yapılmakta olup, gerekli doküman örneklerine aşağıda yer alan eklerden ve ilgili bağlantılardan ulaşabilirsiniz:


    - E-TUYS Yetkilendirme Kılavuzu ve Genel Bilgiler için tıklayınız

    - Dilekçe için tıklayınız

    - Taahhütname için tıklayınız

    - Kullanıcı yetkilendirme formu için tıklayınız

   -  Azilname için tıklayınız

Yetkilendirme talebinin Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.

E-TUYS sisteminde gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin detaylı bilgiler için kılavuzlarda tanımlı adımların takip edilmesi gerekmektedir.Bu kılavuzlarda aşağıda ek olarak bulunmaktadır


   - E-TUYS Yatırımcı Bilgi Girişi Kılavuzu

   - E-TUYS Kullanım Kılavuzu